Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1459

76 X. 27 marginalenheter, der mange er "Januar-1908". Litt varierende kvalitet. (Ca. 53.500,-).

NOK 11500

Utropspris NOK 8000


Observer lot