Auksjon 90

25.- og 26. november 2016 på Scandic Solli Hotell i Oslo

Gå tilbake til listen

#1778

Konvolutt påsatt et 10 øre- og et 20 øre Pakkepostmerke fra Grønland samt tre danske merker. Merkene er påskrevet bl.a "Flyvepost Grønland-Island Norge-Danmark Thor Solberg" i lilla med maskin. De er også stemplet "Kolonien Julianehaap" (to ulike) eller "Reykjavik 8.8.35". To vertikale arkivbretter berører ikke merkene.

NOK 9500

Utropspris NOK 5000

26.11.2016 12:15:49

Observer lot