Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1647

North Pole Mail-kort, stemplet "Luftpost med "Norge" Svalbard-Nordpolen-Alaska 11-14/V 1926". Kortet er i tillegg signert "Hj. Riise Larsen".

NOK 1100

Utropspris NOK 1000


Observer lot