Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1744

2. Kiautschou. The rare "5 pt" provisional nicely cancelled "Tsingtau" in 1900. Photo cert. Jaschke-Lantelme mention a "Laschenaufriss" on reverse, which is invisble to us. (E 5000).

NOK 4000

Utropspris NOK 5000


Observer lot