Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1179

19 norske sedler: 50 kroner 1964, 74, 75 (2), 81, 82, 83 (5), 89 og 1990 samt 100 kroner 1968, 77 (2) og 1995 (3 stk). Med unntak av den første 50 kronen, så er kvaliteten jevnt over bra.

NOK 2800

Utropspris NOK 1000


Observer lot