Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1221

Bankokonvolutt (17 Sp 60 Sk), stemplet "Hougsund 25.6.1867" og sendt til Christiania. På baksiden transittstempel "Drammen 25.6.1867" samt 5 segl, hvorav 2 fra "Hougsunds Postaabneri". Konvolutten er splittet i sidene for montering.

NOK 400

Utropspris NOK 500


Observer lot