Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1632

155 I. 45 øre Luftpost på konvolutt til London, stemplet "Oslo 16.6.28". Ved siden et dekorativt stempel "Luftpostexp. N:r 1 Stockholm-London 18.6.28".

NOK 800

Utropspris NOK 1000


Observer lot