Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1629

155 I,177,178. 45 øre Luftpost sammen med 10 øre- og 15 øre Hellig Olav på rekommandert konvolutt til U.S.A., stemplet "Oslo 14.5.30". Ved siden skrevet "Første flyvepost Oslo-Berlin". "Berlin 15.3.30" og "New York 5-23 1930" stemplet på baksiden.

NOK 320

Utropspris NOK 400


Observer lot