Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1628

155 I. 45 øre Luftpost på rekommandert luftpostkort til Finland, stemplet "Oslo 1.6.31". Ved siden håndskrevet "1. turen via Gøteborg-Stockholm!" samt to svenske stempler. Det norske stempelet er noe frisket opp med blyant. Ankomststemplet "Helsinki" på baksiden.

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot