Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1033

Nordcap-kort fra S.S. Sverre Sigurdssøn. Frankert med 10 øre 20 mm i 1890 og sendt til Belgia. K-3

NOK 320

Utropspris NOK 400


Observer lot