Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1095

Nær 150 postkort i småformat i eldre album. Mange er norske. God spredning.

NOK 18500

Utropspris NOK 1000


Observer lot