Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1653

Thor Solberg-kort, frankert med et amerikansk 1 c , stemplet "New York Jun 25 1934". Ved siden et 5 Aur Islandsk merke som er stemplet "Høfnafjordur 12.8.34" samt signaturen til Thor Solberg i grønt. På den andre siden 15 øre Løve I stemplet "Bergen 16.8.35". Kortet med hjørnebrekk.

NOK 750

Utropspris NOK 700


Observer lot