Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1610

139. 20 øre Svalbard på konvolutt til Stavanger, stemplet "Ingierstrand Bad 18.6.34". Ved siden linjestempel "Widerøes Flyveselskap A/S" i rødt. Ankomsstemplet Stavanger 18.6.34" på baksiden.

NOK 800

Utropspris NOK 1000


Observer lot