Auksjon 94

Auksjon 94

Vis meg sortert etter

1473 objekter totalt

Lot #1001 1001
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1002 1002
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1003 1003
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1004 1004
Lot #1005 1005
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1006 1006
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1007 1007
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1008 1008
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1009 1009
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1010 1010
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1012 1012
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1013 1013
Lot #1014 1014
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1016 1016
NOK 160
Utropspris NOK 200
16.11.2018
Lot #1017 1017
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1018 1018
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1019 1019
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1020 1020
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1021 1021
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1022 1022
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1023 1023
Lot #1024 1024
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1025 1025
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1026 1026
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1027 1027
NOK 900
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018

Status: *

Moi station. K-1

Lot #1028 1028
NOK 550
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018

Status: *

Oneby St. K-1

Lot #1029 1029
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1030 1030
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1031 1031
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1032 1032
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1033 1033
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1034 1034
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1035 1035
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1036 1036
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1037 1037
NOK 240
Utropspris NOK 300
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1038 1038
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1039 1039
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1040 1040
Lot #1041 1041
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1042 1042
NOK 640
Utropspris NOK 800
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1043 1043
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1044 1044
Lot #1046 1046
Lot #1047 1047
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1048 1048
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1049 1049
Lot #1053 1053
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1054 1054
NOK 80
Utropspris NOK 100
16.11.2018
Lot #1055 1055
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1056 1056
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1058 1058
NOK 750
Utropspris NOK 700
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1060 1060
NOK 1100
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1061 1061
NOK 750
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1062 1062
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1063 1063
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1064 1064
Lot #1065 1065
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1067 1067
NOK 1100
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1068 1068
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1069 1069
NOK 650
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1070 1070
Lot #1071 1071
NOK 3200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1072 1072
NOK 6000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1073 1073
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1074 1074
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1075 1075
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1076 1076
NOK 3400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1077 1077
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1078 1078
NOK 2300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1079 1079
NOK 2500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1080 1080
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1081 1081
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1082 1082
NOK 2600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1083 1083
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1085 1085
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1086 1086
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1087 1087
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1088 1088
NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1089 1089
NOK 5000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1090 1090
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1092 1092
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1093 1093
NOK 4600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1094 1094
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1095 1095
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1096 1096
NOK 560
Utropspris NOK 700
16.11.2018
Lot #1097 1097
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1098 1098
NOK 1200
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1099 1099
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
16.11.2018
Lot #1100 1100
NOK 2300
Utropspris NOK 500
Bud registrert
16.11.2018