Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Vis meg sortert etter
Showroom

1085 objekter totalt

Lot #1342 1342
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #1433 1433
NOK 160
Utropspris NOK 200
28.04.2018
Lot #1938 1938
NOK 560
Utropspris NOK 700
28.04.2018
Lot #2018 2018
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #1403 1403
Lot #1424 1424
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #1893 1893
NOK 2000
Utropspris NOK 2500
28.04.2018
Lot #2102 2102
NOK 640
Utropspris NOK 800
28.04.2018
Lot #2088 2088
NOK 640
Utropspris NOK 800
28.04.2018
Lot #1772 1772
NOK 400
Utropspris NOK 500
28.04.2018
Lot #1617 1617
NOK 1200
Utropspris NOK 1500
28.04.2018
Lot #2083 2083
NOK 400
Utropspris NOK 500
28.04.2018
Lot #1567 1567
NOK 2000
Utropspris NOK 2500
28.04.2018
Lot #1497 1497
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1687 1687
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1544 1544
NOK 640
Utropspris NOK 800
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1439 1439
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1406 1406
Solgt for NOK 160
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1407 1407
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1440 1440
NOK 650
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1447 1447
NOK 450
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2006 2006
NOK 5000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1719 1719
NOK 320
Utropspris NOK 400
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2221 2221
NOK 750
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1464 1464
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1529 1529
NOK 450
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1622 1622
Solgt for NOK 750
Utropspris NOK 800
Solgt
Lot #2258 2258
NOK 1200
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2234 2234
NOK 50000
Utropspris NOK 50000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2025 2025
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1929 1929
NOK 1200
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1309 1309
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1980 1980
NOK 15000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1363 1363
NOK 800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2215 2215
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2163 2163
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2260 2260
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2180 2180
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2290 2290
NOK 25000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018

Status: B

Noen brev i album.

Lot #1678 1678
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2288 2288
NOK 2800
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1413 1413
NOK 2400
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018